Archyvai

Naujoji kompaktinė plokštelė – pažintis su Vladu Jakubėnu

„Vladas Jakubėnas. Chorinė muzika“ – taip vadinasi nauja, ką tik išleista ir Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ įrašyta, kompaktinė plokštelė, kurią bus galima įsigyti knygynuose „Vaga“, Vilniaus natų knygyne, Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centre.

Vlado Jakubėno choriniai kūriniai koncertinėse salėse atliekami gan retai, tačiau yra verti dėmesio ir įsiklausymo. Plokštelėje pateiktas itin platus kūrybinis spektras, tad galima išgirsti tiek originalių dainų, tiek ir liaudies dainų aranžuočių bei lietuvių evangelikų giesmių harmonizacijų.

Vladas Jakubėnas (1904–1976) buvo solidus nuosaikios moderniosios krypties kompozitorius ir iškiliausias savo laikmečio muzikos publicistas. Lietuvoje gimęs, studijavęs Rygoje ir Berlyne, suformavo nuosaikaus modernizmo kūrybinį stilių. Eidamas naujosios muzikos keliu, jis neatsiribojo nuo muzikos tautiškumo. Antrojo pasaulinio karo metais glaudėsi Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose, o vėliau emigravo į JAV. Apsistojęs Čikagoje vertėsi privačiomis muzikos pamokomis, skambino koncertuose, vargonininkavo bažnyčioje, rašė spaudoje, skaitė pranešimus, dirbo muzikos mokyklose, dirigavo, visokeriopai dalyvavo išeivijos ir neretai amerikiečių muzikiniame gyvenime.

Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ Lietuvoje vertinamas kaip vienas profesionaliausių ir pajėgiausių vokalinių kolektyvų, kasmet surengiantis per 60 koncertų savo šalyje ir užsienyje. Kolektyvas buvo įkurtas 1989 m., o 1994 m. tapo Vilniaus miesto savivaldybės choru. Nuo 1992 m. chorui vadovauja dirigentas ir kompozitorius Vaclovas Augustinas, už savo kūrybą ir veiklą pelnęs 2010 metų Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Daugiau nei per 20 metų „Jauna muzika“ sukaupė įvairų ir vertingą repertuarą, kuris apima visų epochų meistrų partitūras chorui a cappella, vokalinės-instrumentinės muzikos šedevrus ir premjeras. Tačiau itin svarbią vietą choro repertuare užima lietuvių kompozitorių kūriniai – tiek klasikų, tiek ir šiuolaikinių autorių. Pasak muzikologo Arvydo Karaškos, kuris parengė plokštelės įžanginį žodį, profesionaliai ir jautriai atlikti kūriniai šioje plokštelėje klausytojui suteikia galimybę dar plačiau ir išsamiau išgirsti Vlado Jakubėno chorinės muzikos kūrinius.