Archyvai

Koncertas „Iš Braunsbergo tabulatūros“

Vasario 18 d., penktadienį, 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, ansamblis Suonatori del granduca, argentiniečių fleitininkas ir kornetininkas Gustavo Gargiulo bei muzikos įrašų leidykla „Semplice“ pristatys unikalią XVII a. muzikinę programą „Iš Braunsbergo vargonų tabulatūros“.

Braunsbergo vargonų tabulatūra – sudėtingo likimo natų rankraštis, reikšmingas muzikinės kultūros paminklas, atspindintis plačią XVII a. Rytų Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos muzikinės kultūros panoramą.

XVII a. pradžioje ėmus plėtotis instrumentinės muzikos žanrų įvairovei, vokaliniai bažnytiniai ir pasaulietiniai kūriniai neretai buvo perrašomi į vargoninę faktūrą. Savita, tačiau neilgai gyvavusia naująja vokiškos notacijos sistema užrašytos vargonų tabulatūros pasižymėjo universalumu ir dažnai atlikėjams atstojo partitūras. Tabulatūra pradėta rašyti XVII a. pradžioje Braunsbergo jėzuitų kolegijoje, kuri priklausė Lietuvos jėzuitų provincijai. Kolegijoje dėstė žymūs 1579 m. įsteigto Vilniaus universiteto profesoriai. Glaudūs XVII a. Vilniaus ir Braunsbergo jėzuitų ryšiai leidžia manyti, jog daugelis tabulatūros kūrinių buvo bendra šių aukštųjų mokyklų muzikinio repertuaro dalis. Rankraštyje yra per 300 neidentifikuotų ir žinomų XVI–XVII a. Vakarų Europos bei Prūsijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje dirbusių kompozitorių kūrinių. Nuodugniau ji pradėta tyrinėti tik XX a. pabaigoje. Šiuo metu tabulatūra saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Tyrinėjant ir šifruojant rankraštį didžiausiu „muzikinės archeologijos“ atradimu tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio, Vilniaus vaivados ir LDK didžiojo etmono, III Lietuvos statuto rengėjo, vieno žymiausių LDK ir Abiejų Tautų Respublikos politinio veikėjo Leono Sapiegos Vilniaus rūmų kapelos vadovo – italų kompozitoriaus Giovanni Batista Cocciola vokaliniai kūriniai. Kompozitoriaus kūriniai 1615–1625 m. buvo išspausdinti Venecijoje ir Antverpene. Braunsbergo tabulatūroje įrašytos kelios Cocciolos kompozicijos, tačiau autorius nurodytas tik vienos Veni dilecte mi. Kitų Cocciolos kūrinių autorystė bei literatūrinis tekstas buvo nustatyti remiantis įvairiais šaltiniais, saugomais Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Švedijos bibliotekose ir archyvuose.

Koncerte skambės ir kompozitorių Petrus de Drusina, Horatio Vechi, Orlando di Lasso, Vilniuje gyvenusio italų liutnininko Diomedes Cato, kitų rankraštyje neidentifikuotų autorių kūryba. XXI a. pradžioje, po nepelnytos keturių šimtmečių užmaršties didžioji dalis koncerte skambėsiančių kūrinių bus atlikti pirmą kartą.

Bilietus platina „Bilietų pasaulis“

""